Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Serwis Insert
Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00
Regulamin sklepu internetowego sklep.gtit.pl

Sklep internetowy gtit.pl jest prowadzony przez:
GET IT Tomasz Rolewski z siedzibą we 52-437 Wrocławiu, ul. Balzaka 91/5, biuro: ul. Pogodna 4, 53-022 Wrocłąw, tel.: (71) 362 87 36, Fax: (71) 339 71 13, NIP: 521-366-26-73 (dalej: „GETIT”).

§1 Definicje
1. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3.    Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
4.    Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5.    Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
6.    Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
7.    Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi GET IT prowadzi sklep internetowy, działające w domenie sklep.gtit.pl.
8.    Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony Internetowej sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
9.    Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
10. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§2 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego sklep.gtit.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym sklep.gtit.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Sklep internetowy NIE PROWADZI sprzedaży dla Klientów będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej). Sklep prowadzi sprzedaż tylko i wyłącznie dla podmiotów gospodarczych, Przedsiębiorców. Zamówienia złożone przez Konsumentów (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) NIE BĘDĄ realizowane. W związku z tym regulamin nie zawiera klauzul dotyczących sprzedaży dla Konsumentów. W przypadku zamówienia złożonego przez Konsumenta zostanie on poinformowany drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości E-mail na adres podany przy zamówieniu o anulowaniu zamówienia.
3. Do korzystania ze sklepu internetowego sklep.gtit.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego sklep.gtit.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową oraz posiadanie aktywnego konta e-mail oraz oprogramowania do odczytywania wiadomości e-mail
4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego sklep.gtit.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego sklep.gtit.pl
5. GETIT w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego sklep.gtit.pl spowodowane siłą wyższą
6. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego sklep.gtit.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.gtit.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu lub też jako sprzedaż okazjonalna bez rejestracji.
7. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej sklep.gtit.pl, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony Internetowej sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej sklepu.
8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy - GET IT.

§3 Rejestracja
1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne. W celu rejestracji w sklepie internetowym sklep.gtit.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło oraz zaakceptować regulamin sklepu internetowego sklep.gtit.pl
2. Rejestracja w sklepie internetowym sklep.gtit.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego sklep.gtit.pl, są nieodpłatne.
3. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym
4. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym sklep.gtit.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
5. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego sklep.gtit.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta. Wiadomość należy wysłać z adresu E-mail, który był użyty do rejestracji.
6. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy GET IT a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta. Klient może rozwiązać zawartą z GET IT umowę dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny.

§4 Zasady korzystania ze sklepu internetowego sklep.gtit.pl
1. Logowanie do Sklepu Internetowego sklep.gtit.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta.
2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności sklepu internetowego sklep.gtit.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego
3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sklepu internetowego sklep.gtit.pl mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez GET IT drogą elektroniczną mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail: [email protected]  GET IT dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo.
4. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym sklep.gtit.pl.

§5 Informacje o produktach
1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie sklepu internetowego sklep.gtit.pl nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych sklepu Internetowego sklep.gtit.pl zawierają podatek VAT (ceny brutto) i podawane są w złotych polskich (PLN), nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia.
3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego sklep.gtit.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

§6 Warunki realizacji zamówień i sprzedaży
1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego sklep.gtit.pl przez całą dobę, codziennie.
2. Klientem sklepu mogą być tylko osoby fizyczne prowadząca działaność gospodarczą lub osoby prawne (spółki, organizacje, szkoły, etc). Klientami GET IT mogą być zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne
3. W celu złożenia zamówienia należy:
a) wejść na stronę sklepu internetowego sklep.gtit.pl
b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
c) Kliknąć w ikonę koszy, a następnie w przycisk ZAMÓWIENIE
d) Wybrać opcję zakupów przy wykorzystaniu założonego konta klienta lub też dokonać zakupu bez rejestracji
e) wpisać dane odbiorcy zamówienia, dane do faktury oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.
f) wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu) oraz wybrać formę płatności;
g) kliknąć przycisk „Zamawiam i Płacę"
4. GET IT wysyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności, dane rachunku bankowego GET IT).
5. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 3 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu między GET IT a Klientem. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży Produktów zawierana jest z chwilą otrzymania wiadomości, o której mowa w punkcie 4 . powyżej.
6. Klient, zastrzeżeniem punktu  poniżej, może dokonać zmiany w zamówieniu aż do momentu wysłania zamówionego Produktu przez GET IT na wskazany przez Klienta adres fizyczny lub elektroniczny. Zmiany mogą polegać na rezygnacji ze wszystkich lub z części zamówionych Produktów, podaniu innego adresu dostawy lub danych do faktury. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub jego części, zwrot dokonanej płatności nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez GET IT informacji o rezygnacji Klienta. Zmian można dokonywać drogą mailową pod adresem: [email protected] bądź telefonicznie pod nr telefonu: (71) 362 87 36, podając numer zamówienia.
7. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i jego dostawę wskazany jest każdorazowo przy danym Produkcie, nie przekracza on jednak nigdy 30 dni roboczych.
8. Ewentualne zmiany w katalogu prezentowanych Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na umowy sprzedaży Produktów zawarte przed dokonaniem tych zmian.
9. Płatności i dostawa
    GET IT dopuszcza następujące sposoby płatności:
    (a) przedpłata na rachunek bankowy GET IT (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktu),
    (b) przy odbiorze Produktów (za pobraniem),
    (c) przy osobistym odbiorze Produktów (tylko gotówką).
10. Produkty, stanowiące przedmiot umowy sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie GET IT.
11. Odstąpienie od umowy i postępowanie reklamacyjne
    Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
    Klientowi, niebędącemu Konsumentem, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
    Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z umową sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] GET IT udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania.
    W wyniku rozpatrzenia reklamacji Klienta możliwe jest:
    a) obniżenie ceny Produktu,
    b) wymiana na Produkt wolny od wad lub usunięcie wady Produktu,
    c) odstąpienie Klienta od umowy, chyba że wada jest nieistotna.
    Informacja o ewentualnej gwarancji udzielonej na dany Produkt oraz danych potrzebnych do wykonywania uprawnień z gwarancji (w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady) znajduje się pod konkretnym Produktem w Sklepie.  Jeśli udzielono gwarancji na Produkt, gwarancja ta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, o których mowa powyżej.
    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

§7 Ochrona danych osobowych
1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.
2. Administratorem danych osobowych jest GET IT, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
3. GET IT przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.
4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§8 Newsletter
1. Klient ma możliwość zapisania się do biuletynu informacyjnego Sklepu („Newsletter”) poprzez umieszczenie swojego adresu e-mail w miejscu wskazanym na stronie Sklepu i wybranie opcji „Zapisz się”.
2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi „Newsletter” kontaktując się z GET IT pod adresem: [email protected] lub samodzielnie poprzez kliknięcie na link znajdujący się w wiadomościach e-mail z Newsletter’em.

§9 Postanowienia końcowe
1. GET IT zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
2. O zmianie Regulaminu GET IT poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.
3. W przypadku zmiany Regulaminu przez GET IT, Klient może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
4. Klient ma prawo złożyć wniosek do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Dane adresowe znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a GET IT rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby GET IT.
Witryna stworzona na platformie